قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ٢٦ تیر ۱۳٩٢

هنوز هم احساس می کنم دلتنگی غریبی دارم هنوز هم گاهی 

احساس میکنم با این همه ادم دوستی اطراف نیست هنوز هم 

گاهی فکر می کنم که درناامیدی قدم می زنم 

اما خدایا رهایم نکن عذاب نکن قصاص نکن امتحانم نکن چون من 

متعرف به گناهم هستم و به خواری می دانم یک بنده ناسپاسم

اما به برزگوارید تو رهایم نکن نگاهم کن از سر لطف و رحمت 

و مغفرت و دلتنگی 

کلمات کلیدی :دلتنگی های من