قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ روز ٧ تیر ۱۳٩٢

نگاه کن به عمر خودمون چه زود می گذره 

دوستان به این معنایی ها خوب فکر کنید

تجربه  

زندگی 

یکبار 

مرگ 

اعمال

حالا فکرکردید با خودتون ببینید چه حسی دارید

گاهی خیلی از خدا دور می شیم ولی خدا 

همه جا هست ما فکر میکنیم دور شدیم 

فکر کنیم به خدا دیگه نباید به مردم فکرکرد

کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ