قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢

کسی احوال  ما را نمی پرسد

در این روز های سخت کسی حالی از ما نمی پرسد

از هر جا گذاشتیم احوال ما را نمی پرسند

گفتیم شاید دوستی پیدا شد در این دنیا

اما کسی از سئوال ما جوابی نمی پرسد

دل خسته من مگه از حال تو هم سئوالی می کنند؟

اندر جواب من گفت : نه کسی هم خون جیگر ما را نمی پرسند

سوگند خوردیم که حالی از کسی نپرسیم

درست است مثل همه من هم سئوالی از دل زار نمی پرسم