قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٢

امشب نوشتم بادلم خسته ام

فردا صبح هم بیدار می شم اما هنوز خسته ام

ببین منو خدا کمی فکر کن

هنوز هم از دیدن این دنیا خسته ام

قرار نشد خلق کنی خسته کنی

قرار این شد رحمت کنی مرحمت کنی

خدایا ناشکری ندارم اما یه کوله بار خستگی چرا دارم 

خدایا گله ندارم اما با این خستگی تو دارم

امشب نوشتن شاید فایده نداره

قلم خوابش می یاد من که هنوز خسته ام

هر نوشتم که کمی از این خستگی ها کم شه

نشد هنوز خدا با این دل پاک چرا من خسته ام ؟؟؟

ببخشید شعرم خیلی خسته هست شما ببخشید دوستان

 
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :شعر عاشقانه