قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳٩۱

می بینی دلی افریدی پر از غصه

همه اندر زمانه پر از درد و قصه

ببین حال دلم را که هوای بد دارد

هوای به اندازه یه اسمان ابر دارد

نگاه کن به من که دل به مهربانی تو بستم

بگذار رک بکویم نکن ناامید که دل بگسستم

انگار دلت دیگر با ما مهربان نیست ای مهربان

نکن کاری که این خال از پایت درآید

قلم سرخ سوگند خورد به تمام زیبایی ها

دلم را نشکن که اهل شکستن نیستم
کلمات کلیدی :شقایق تنها و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :شعرسرخ