قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۸ اسفند ۱۳٩۱

انکار هنوز غریبم دراین دنیا 

انکار هنوز به هیچ هم نرسیدم در این دنیا 

انکار مدار من صفر هم نیست در  این دنیا 

انکار ماتم همیشه هست قسمت ما دراین دنیا

انکار قلم سرخم هیچ وقت شاد نمی شود 

انکار تمام عالم بی غم من نابود می شود در این دنیا 

شعرهای ما اگر میخوانی اهسته گوش کن 

قلم سرخ دلش پر از درد است در این دنیا 

قلم سرخ

کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ