قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩۱

شاید اگر تو نبودی دنیا هم نبود 

شاید اگر نبودی احساس هم نبود 

شاید اگر بی خیال این دنیا نبودم  چون تو بودی

شاید اگر هنوز هم سرپایم چون تو بودی