قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩۱

اخرین سنگر سکوته

اخرین راهم جنونه

اخرین اشکم چه خونه

اخرین ارزوم به گوره

ای اسمان اخرین لحظه چه سوت و کوره

بنویس که  این زندگی چقدر زوره

بنویس اینجا زمین هم چقدر پرسوزه
کلمات کلیدی :شعرسرخ و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :شقایق تنها