قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩۱

گاه به اندازه اسمان خوشحالم

گاه به اندازه زمین ناراحت

گاه کامم به تلخی زهره

گاه دلم به شیرین وصال

این دنیا قصه های ناتمام زیاده داره  قصه هایی

که پر از بی سرانجامیست

اما دنیا یاد نره این همیشه یه جوری شکستت

دادم یاد نره من هستم که سرنوشت را رقم

می زنم

یاده نره که من هستم که زندگیم را به لوح قلب

سیاه تو به خط زرین می نویسم تا برای همیشه

جادوانه باشه

یاده نره اینجا قلم سرخ می نویسه نه قلم تو
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :عاشقانه و کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ