قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢۱ آذر ۱۳٩۱

دلم هنوز هم توان داری ، عجب 

دلم هنوز هم قلم سرخ در دست داری ؟؟ عجب 

چه صبوری که هنوز ایستاده ایی ، عجب 

هزار با گفتم رها کن این همه خون دل 

باز هم می خندی به من ، عجب 

چه بگیم انگار با من فقط سر جنگ داری

هر چه گفتم شاد باش، رها نکردی غصه هایت را ، عجب

عمریست با تو ساختم و سوختم هنوز زنده ام 

از خودم تعجب می کنم مثل تو ایستاده ام ، عجب 

قلم سرخ 

کلمات کلیدی :شعر پاییز من