قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳٩۱

دلتنگم هنوز خدا یاد نره 

اینجا خیلی دلم گرفته یادت نره 

انکار اسمان با ما قهر یادت نره 

من تو را دارم با من بودن یادت نره 

می دونم خیلی گناه کردم خیلی 

اما مهربونت با بدا یاد نره 

هر وقت همه نیستند تو که هستی 

من درهر لحظه تو دارم منو یادت نره 

 

 

قلم سرخ 
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ