قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۱ آذر ۱۳٩۱

اگر امروز روزی هست که در بام اسمان ایستادی 

فردا را بیاد بیار اگر اسمان خواستو افتادی 

امروز ببین عاقبت این غرور بی خود را 

فردا که زمین خوردی دیگه نخواسته افتادی 

امروز  نگاه عاشقان ر بیهوده  مسخره نکن 

فردا که رویت سیاه شد که به رسوایی افتادی

شعر امروز من حرف پیران راه است ، گوش گیر 

فردا که سر به سنگ خورد که در چاه افتادی

قلم سرخ
کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ