قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳٩۱

گاهی دلم از تو سرد میشود

با نگاهت تا اخر دنیا قهر می شود

گاهی نمی خوام حتی نماز بخوانم

گاهی از خدا هم دل سرد می شود

گاهی تمام غربت دنیا جمع می شود

گاهی قلبم از همه ادم پر از غم می شود

گاهی یک رکعت نماز هم  تکیلف نمی شود

چون دلم از سرنوشتم بیزار می شود

قلم سرخ

 
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک سرخ