قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳٩۱

سلام پاییز سلام شهر هفت رنگارنگ سلام به تو که هزاران رنگ تو خودت داری سلام به تو

که همسایه فصل زمستانی سلام

سلام به تو که خیلی با اوضاع احوال این روزگار می خوری پر از رنگی میانت از یک رنگی خبری

نیست خیلی برگه ها تو فصل تنها می شند و اخرش خیلی گل ها می میرند خیلی حکایت

شبیه قصه ی این روزهاست

مثل دنیا پر از رنگی هستی اولش که می یای کمی لطافت داری اخرش سرمای سخت

زمستان را داری حکایت تو حکایت این روزهای پر از زر و برق  هست که باعث فریب خیلی

ها شد خیلی را به خود جذب کرده و غاقل از این کرده که اخر کارت سرده سرده

اما باز هم سلام پاییز

سلام پاییز

سلام
کلمات کلیدی :نثر روان و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ