قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩۱

دل نوید یک بهار دیگر می دهد

دل نوید یک هوا دیگر می دهد

انگار هنوز هم در گرما طاقت فرسا

دلم هنوز نوید سحر زیبا می دهد

می گویم به خود با خدا چه می کنی

گوید دلم نشانی از جایی می دهد

انگار هنوز هم بر سر امید دارم نفس

هنوز هم این سینه خسته بار غم می دهد

قلم سرخ
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه