قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ٥ شهریور ۱۳٩۱

دل من  اندر خم این کوچه نگرانست هنوز

دل من در پیچ نگاه مهربانت نگرانست هنوز

زلف تو بر باد داده تمام اسایشم را

اندر این قصه دلم نگرانست هنوز

فرصت رهایی برایم پیش نیامده هنوز

اما دلم به گرداب عشقت نگرانست هنوز

جان کندن این دل مرا بی قرار مرگ کرده

اما سر اسوده به خاک قدمت نگرانیست هنوز

قلم سرخ