قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ تیر ۱۳٩۱

اگر نگاهی سرد به این زندگی می کنم نگاهی که در جستجوی هدف و عمق این زندگی

است ولی بیشتر وقت این هدف را نمی بینم و این عمق را درک نمی کنم می دانم که عمق

زندگی ما از این بیشتر هست و از این بیشتر باید در اندیشه زندگی بهتر باشیم اما غصه ها

ناکامی ها و ما را از این هدف دور می کنند.

امیدورام که نوشتن سرنوشت زندگیمون را بهتر از این بلد باشیم

امضا قلم سرخ

چه گویم از این غصه ها که ما را قصه کرد       

چه بگویم از این روزگار که ما را روضه کرد

چه بگویم از این همه داستان های بی پایان

این قلم لعنتی باز هم ما را خسته کرد

چه بگویم از این روزگار که تعریفی ندارد

باز این درد دل ما را افسرد کرد .