قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳٩۱

داغون داغونم اسمانم اینجا نمی خوام بمونم آسمان

اینجا دیگه خیلی برام تنگ می خوام برم از اینجا اسمان

به سرنوشت لعنت کنم به خودکار لعنت کنم

چون هرکی که نوشت برام بد نوشت اسمان

دیگه اخر راه من خوشحالم که تمومه

اخه من اخر دنیام خیلی خسته ام اسمان

هر چه خوشبختی هست انکار از ما دوره

من اینجا بازم می جنگم تا برم ازاینجا اسمان