قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱

دلم امشب باز تنگ است                     باز سر این دنیا بین عقل و قلبم جنگ است

باز امشب کمی حس تنهایی دارم            باز امشب سر این قصه کمی جنگ است

باز دارم به تقدیرم گله می کنم                باز امشب سر این نکته دلم تنگ است

باز قلم شد قایق این دل من                   رهسپار غصه ها شد باز عرصه تنگ است

چه گویم از این همه هیاهوی درونم             باز بین مرگ و زندگی سخت جنگ است

 

بعد از مدت دوباره قلم
فرسایی کردم زحمت بر این بی زبان دادم و غصه های خود را

 قصه کردم و بر لوح این نوشته قرار دادم

از غم حادثه ها  از غم فاصله ها  از غم عاشقانه ها از غم عرفانه ازهمه گاهی دلم
چقدر تنگ است
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :عاشقانه و عارفانه و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ