قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠

کاش سهم همه شادی بود                 کاش غصه از همه کمتر بود

کاش اسمان همه جا ابی بود               کاش قصه بچه ها ابی بود

کاش جای غصه دریا ابی بود         کاش به جای این تنهایی ها یاری بود

کاش جهان ما پر از صلح بود           کاش به جای گریه بچه ها خنده بود

کاش به جای کویرها همش دریا بود

 کاش به جای کینه ها همش شادی بود

کاش به جای قطره اشک همش رحمت خدا بود

کاش به جای این همه ظلم  محبت بود

کاش همه نامرد ها  در خاک بودند

کاش همه بچه ها خوشحال بودند

خدایا قلم سرخ شرمنده هست خدایا ببخش خدایا شرمنده ام  
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ و کلمات کلیدی :فقط یه کلمه