قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ٩ دی ۱۳٩٠

می دانی این هایی که می خوانی خون دل یک انسان هست که وقتی غم هایش به

اسمان می رسد با نهایت غم از اعماق وجودش شروع می کند به سوختن و سوخته های

دل خود را میکند جوهر و بعد می نویسد تا شاید اتش دلش را اشک تو خاموش کند

اری اشک تو ای دوست

امضا قلم سرخ
کلمات کلیدی :هنوز امیدم به خداست و کلمات کلیدی :شعر سرخ