قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ٩ دی ۱۳٩٠

در گذر از غم هنوز ناکام منم                  هنوز اندر خط اول این جا منم

هنوز در گذر از این قصه ناکام منم          هنوز در خواندن این خطوط بی جان منم

هنوز انکار هوای دلم  دلگیر منم            هنوز با  گذاشتن سالهای زندگیم باز ناکام منم

هنوز بیچاره این قصه منم                   هنوز بازنده این  داستان بلند منم

هنوز شعرهایم به غم پیروز نشده        هنوز قربانی قلم سرخ منم

منم  چون هنوز هم منم

و منم

قلم سرخ
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :شعر عاشقانه