قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢ دی ۱۳٩٠

قصه ی این دنیا قصه یک خواب است قصه ایی که شاید از آغاز تا پایان ان برای کسی

10 سال و برای دیگری 80 سال باشد ولی انتهای قصه همه ما یکی هست

مرگ و مردن

اما برای کسی سر اغاز داستانی بی پایان و برای کسی سر آغاز فنا و نیستی البته اگر

بود که خوب بود ولی سر اغاز زندگی پر از عذاب

خدایا داستان من تا کی به طول می انجامد خدایا در این شهر کسانی هستند که فکر

میکنند داستانشان برای همیشه باقی و مرگ قسمتی از این داستان نیست

خدایا اما من که می دانم مرگ قسمتی از داستان من هست اما خدایا رحم کن که اخر

این قصه با افتخار و با سعادت تمام بشه

خدایا اخر قصه من کمی دردناک است و اگر تو بخوای شیرین اما به حرمت اینکه ای

خدای متعال اخر قصه تو هیچ وقت این نیست قصه من هم مثل خودت کن

خدایا این دنیا برای من جز خستگی نداره خدایا خودت می دونی می خوام با تو باشم

چون هیچ کس جز تو با معرفت تر و مهربان تر پیدا نکردم و رفیقت تر پس خدا من تنها

نزار

 
کلمات کلیدی :مناجات نامه من و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ