قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۳ امرداد ۱۳٩٠

از کجا بنویسم از خودم که گمنام هنوز می نویسم از خورشید بنویسم یا از قلم سرخ

ولی می نویسم که اگر ننویسم می ترسم این خون قلم به جای قلم از دل تنگم جاری

بشه .

انکار غصه با ما پیمان بسته

انکار این پیمان را به سنگ بسته

همه نقض پیمان می کنند ولی

انکار این غصه به ما سخت بسته

انکار هر چه می خوام از این دنیا

چیزی جز این غم به ما نبسته

من چه کنم با این همه احساس

که فقط انکار غصه به این معامله دل بسته

خون دلم به قلمم جاری شد اما 

هنوز هم این قصه به غصه ما بسته

قلم سرخ

 
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر سرخ و کلمات کلیدی :دلتنگی های من