قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ٧ امرداد ۱۳٩٠

بی مقدمه می گویم

در سرای این شهر دلم از شدت درد به خود می پیچد و با سینه خسته از خودم

سئوال می کنم : زندگی ایا هنوز هم جریان دارد ایا به این اشفتگی زندگی می گویند

چه کنم که جواب را می یابم و خوشایند این دل نیست .

نمی دانم به کجا می رویم به کدام پرتگاهی اما این را می دانیم این مسیر به بهشت

نمی رود .

هنوز هم دلم را با کلماتی زیبا خوش کردم و ازاین شهر بی رنگ که ته ان طهران نیست

ته ان دوزخی هست پنهان.

قلم سرخ
کلمات کلیدی :تهران یا طهران و کلمات کلیدی :دوزخی بی رنگ و کلمات کلیدی :درباره تهران