قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ٢ امرداد ۱۳٩٠

بیا در نگاه من کمی غم را ببین  

بیا در صدا من کمی غم را ببین

بیا به جشن چشمانه من با نگاهت

بیا در این جشن ماتم کمی غم را ببین

من به نگاهت حس مسیحایی دارم

بیا با نظر لطفت کمی غم ببین

من در نگاه تو کم کم گم شدم

بیا اندر این دریا غم   کمی غم را ببین

قلم سرخ

 

 
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک سرخ و کلمات کلیدی :غم نامه