قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٠

سلام به روزهای ابری وقتی که قطرات باران راه زمین را پیش می گیرند و

فداکارانه از اسمان خود را بر زمین می زنند تا ابراز همدردی کنند با دلی و

چشمی که نگران است و خیس و دلش به همین باران نم نم پاک خوش

است .

سلام باران سلام به بوی خاک که وقتی تو می باری برای تو خودش را

خوش بو  می کند .

غرض از این همه سلام دلتنگی من هست و قلمی که به خون دل

جوهر دارد به خون جیگر نقشی می زند .

دلم گرفته

مثل روزهای ابری ولی من روزهای ابری را دوست دارم چون لطافتی

زیبا دارد اما دل گرفته ی من ... نه حداقل لطافتی ندارد .

نمی دونم به چه سمتی قلم فرسایی کنم اما میگویم :

دل برای روز های بارانی تنگ است برای همان روزهای بچه گی که به

شوق باران به کوچه می دویم و مستانه به اسمان نگاه می کردم تا

نگاهم بدرقه راه قطره عاشق باشد .

قلم سرخ

 
کلمات کلیدی :شعر باران و کلمات کلیدی :دلتنگی های من و کلمات کلیدی :نوشته عاشقانه