قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٧

مانند آن ستاره ام دور از همه در آسمان
اما باز هم شب ها ستاره آرزوی کسی خواهم شد
اینجا که در قلب اسمان تاریک می درخشم
فردا در دل کسی ستاره  ی او خواهم شد

شعر از خود من هست.