قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠

خوب امروز خیلی حس نوشتم ندارم  جمله امروز را باید در دل نوشت.

امروز فقط یه کلمه :سکوت

خدا می داند درون این کلمه فریاد ها نهفته هست هر وقت دیدید انسان غمگین

سکوت کرد بدونید پر از درده پر از حرف ادم نای برای بازگو کردن نداره

کاش باغ سکوت من طبیبی داشت

کاش اشک های من حبیبی داشت

کاش رنگ سکوت من هم سفید داشت

کاش  میل پرواز به اسمان داشت

کاش کمی ای کاش های را کم داشت

کاش مثل یه صبح کمی آرامش داشت
کلمات کلیدی :فقط یه کلمه و کلمات کلیدی :سکوت و کلمات کلیدی :عکس عاشقانه