قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

بعضی وقت ها فکر می کنم چطور می تونم بعضی از حالات خودم را بنویسم مثلا چطور

میتونم بنویسم قطره قطره اشک هایی که گاهی از چشمانم به زمین می خوره چطور

می تونم بنویسم خون دلم و غم های وجودم چطور می تونم بنویسم که از اعماق وجودم

دارم می سوزم چطور می تونم مصور کنم که گاهی میدان و عرصه وجودم را لشکر غم فتح

می کند چطور می تونم بنویسم که به بالی برای پرواز و رفتن از اینجا نیاز دارم چطور

می تونم ترسیم کنم قلبی که هزار ها زخم خورده چطور می توانم آسمانی رو ترسیم کنم

که عاشق باریدن هست اما قسمتش خشکی هست افتاب سوزان و هزار ها چطور و

چگونه دیگر...

چطور می توانم بنویسم چطور .....
کلمات کلیدی :اشک سرخ و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ