قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ٢٥ دی ۱۳۸٩

گاهی که به این دنیا بهتر فکر می کنم جز فنا و نابودی چیزی به نظرم نمی یاد

اره خوشی هست اما زود گذر و غم هست بی پایان

اینو از ته دل می گم باور کنید

به خاطره تمام غم های مردم دنیا غمگین به اندازه تمام ظلم های عالم غمگین

کاش می تونستم دنیایی بسازم که همه در شادی باشند کاش می تونستم دنیایی

بسازم که هر طرف خنده بود و خنده کودکان همیشه جلو گر بود

کاش می تونستم دنیایی بسازم که دیگه کسی محتاج کسی نباشه کاش می تونستم

دنیایی بسازم خالی از هر ظلم کاش می تونستم دنیایی بسازم خالی از هر ریا

ای کاش ای کاش

و ای کاش  هایی که دلم را پرواز می دهد ای کاش هیچ جای دنیا غم نباشد  ای کاش

دار مال ستمگران باشد.

ای کاش

ای کاش
کلمات کلیدی :دنیایی غم روی دوشم و کلمات کلیدی :غم و کلمات کلیدی :غم دنیا