قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳۱ امرداد ۱۳۸٩

گاهی فکر می کنم که چقدر باید در این دنیا ماند چقدر باید نا آرامی و بی وفایی این

دنیا را مشاهده کرد

لحظه ها گاهی خیلی سخت گذر می کنند و خیلی سخت از ذهن من میگذرند

گاهی فلسفه وجودی این دنیا را درک نمی کنم و به خودم میگویم تا کی می خواهد

ادامه داشته باشه

ولی مطمئن هستم که خدا این جهان رو بی هدف خالق نکرده و اونی که هدف خودشو

گم کرده است من هستم

اره

لحظه ها وقتی ارزش دارند وقتی خوب هستند که قدرشو بدونی و بدانی که اگر گذشت

دیگه نمی یاد

لحظه های من و تو لحظه های زیبایست

لحظه های من و تو لحظه های شیدایست

لحظه های من بی تو لحظه های بی خوابیست

اره لحظه های من بی تو لحظه های ناکامیست