قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ امرداد ۱۳۸٩

وصل من و تو حاصل نیست 

اصلا غرض این کار حاصل نیست

باید این راه را خود بروی تا اخر با خدا

توکل کن ناامیدی در این ره حاصل نیست

من عاشق شقایق های حرم  هستم

در درس من بی وفا به ارباب حاصل نیست