قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۱ امرداد ۱۳۸٩

گفتم که سراغ از عشق بگیرم با تو      *    

   گفتی که مهم نیست ، تو محبت نکردی

گفتم دل به اسمان ببندم بگویم از عشق*

  گفتی نگاه به اسمان نکن ، توعاشقی نکردی

گفتم مهم  ترین چیز دنیا چیست

گفتی : حداقل دل نیست ،‌تو مهربانی نکردی

عاشق ساعت لحظه ام هنوز عاشق ان باران نم نم

تو بیا با من به اسمان نگو که عاشقی نکردی.

قلم سرخ