قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٤ تیر ۱۳۸٩

کمی غمگین ، کمی گریان

کمی برفی ، کمی نالان

کمی خسته ،‌کمی باران

کمی رحمت ،‌کمی آرام

دلی خسته ،دلی نالان            خدایا کمی باران

دلی تنها شبی غریب               خدایا دلی نالان و چشمی گریان  

دلی بی یار ، جسمی اسیر         خدایا کمی رحم کمی باران

قلم سرخ

می خوام برای خودم  و شعرهام و نوشته هام یه اسم مستعار انتخاب کنم

و انتخاب کردم :

قلم سرخ

این اسم مستعار من دوستان

قلم سرخ