قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٧

همیشه یاد باشه مثل بچه صادق و بی ریا بودن عیب نیست اما  سخته