قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٤ آذر ۱۳۸۸

مهلتی هست که باید به من بدهی

این مهلتی هست که ای جان به غریبی بدهی

گفتم که از قصه می میرم به دلم صفایی بدهی

ای وای  سوختم که تا به من حق حرف زدن بدهی

 
کلمات کلیدی :سایه بانه من