قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢۳ آذر ۱۳۸۸

گاهی تو را بو می کنم نگاه به ابرو می کنم

گاه از خود آزرده ام دل تو را خون می کنم

گاه اسیر خودم هستم ولی دل را ازاد میکنم

انگار همیشه این طور بوده دل شقایق را خون می کنم