قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ٢٧ خرداد ۱۳٩۳

این عکس با اهنگ در نظر بگیرد زیباست خودش داستانی هست !!!!!!!!!!
کلمات کلیدی :عکس متناسب با اهنگ 

نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢٧ خرداد ۱۳٩۳

گاهی باید رفت بدون اینکه فکر کنی کجا داری میری

گاهی باید رفت بدون اینکه پشت سر نگاه کنی 

گاهی باید رفت چون راهی بجز رفتن نیست 

و یه وقت همه میریم چون راهی دیگه ایی نیست

اما این بار می دونیم کجا

خدایا کمکمون کن 

 

 

 

 

 

 
کلمات کلیدی :قلم سرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢٧ خرداد ۱۳٩۳

اهنگی شنیدم که یکی از بیت هاش این بود که :

عاشقی هست و عاشق نمی مونه 

جمله قشنگی هست عاشق ها می رند و این عشق که برای 

همیشه می مونه چون عشق که عاشق ها را می کشه و 

خودش هنوز دنبال دق مرگ کردن عشاق دیگه هست .

گاهی نوشتن بعضی مطالب سخته اما واقعیت داره 
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۳ خرداد ۱۳٩۳

میمانم میروی !!!!

لعنت به این افعال که ماندن را برای من صرف 

کرد و رفتن را برای تو 

کلمات کلیدی :جملات کوتاه و کلمات کلیدی :قلم سرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢ خرداد ۱۳٩۳

نمی دانم در این دنیای ادم های با معرفتی هستند هنوز یا نه 

هستند بله اما خیلی کم شدند فقط یه دعا می کنم دوستان 

دعا می کنم اطرافتون را ادم های باوفا بگیرند نه بی وفا و شرط

این دعا اینکه که شما هم اول برای تمام دوستانتون مثال وفاداری

باشید.

امین

از خودم سئوال می کنم بی قرارانه هنوز

قلم سرخ به نظرت وفا هست هنوز

دلم گاهی جواب سر بالا می دهد 

در نهایت صدا می زند نه نیست هنوز

گفتم  قلم سرخ از تبار بی وفاها نیست

گفت فرهادها کوه می کنند شیرین ها میخندند هنوز

گفتم تو میدانی دلم من صاف ساده افریده او 

گفت باشد چیزی نگفتم اما سیاهی هست هنوز

گفتم من بی محبت کردن میرم می دانی

گفت سهراب ها به خون می غلتند هنوز

گفتم تو را به خدا دلم گرفت نگو چنین 

گفت قلم سرخ تو بی دلی و بی صبری هنوز؟

گفتم من مست یک جور عشق یه نگاه معشوقم 

گفت بیچاره مجنون که لیلی خواب هست هنوز

گفتم گریه ام را اخر تو با این حرفها می بینی 

گفت عزیزم انکار باران می بارد بر دلت هنوز

هنوز و هنوز

کلمات کلیدی :شعر احساسم و کلمات کلیدی :شعرسرخ و کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :بهترین شعرم
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢ خرداد ۱۳٩۳

حوال دلم را می پرسی ، اگر پرسیدی می گم که خراب تر از این

نبوده ام . حالم را می پرسی ، اگر پرسیدی بدان از بی حال تر 

نبوده ام .

شعرهایم سوخت اندر این میدان سخت 

تمام کوه های وجودم شکست در رویا تلخ

هر چه جلو تر می روم اندر این سراب زندگی

سهراب هم به شیرین گذشته نیست 

جویای احوال دلم شدم که سراغ فرهاد قصه ها بگیرم

تیشه فر هاد بی چاره یادم امد کنج ویران منزل گزیدم

دگر فقط هر روز از خواب بر می خیزم با این امید 

خدایا شکر از سلامتی بدتر از این نشود مکن ناامید

انکار خوشی لحظه شده قسمت ما ، باشد 

ولی بعد از این لحظه های خیلی تلخ می شود زندگی ، باشد

دگر انکار صدای ما را دریا هم نمی شنود

چون التماس دیدار دریا هم به گوش خدا نمی رسد

من مثل شمع روز اب می شوم برای روزهای خوب

فکرکنم اگر برسم به ان روز سهراب می شوم

چه قصه ای تلخیست نه پای ماندن داشته باشی نه قصد رفتن

این حکایت تلخ دو راهیست یا رفتن به استقبال مرگ

دگر قلم سرخ خون شده دلش 

اشنا شکست داغون شد دلش

کلمات کلیدی :قلم سرخ و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ