قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢٥ مهر ۱۳٩۱

دلم هنوز هم قفس تنگ هست

ظاهرم ارام اما در دلم  جنگ است

انگار دنیا سر سازگاری با ما ندارد

در این اشفته بازار غم .دلم تنگ است

قسم به ابروی تو اشک های چون خورشیدت

هنوز دلم برای نگاهت تنگ است

چه راهی بود در پشت چشمانت

که دلم برای ابی دریا تنگ است

سوگند به باد و اب و خورشید

دلم برای دلت تنگ است

قلم سرخ
کلمات کلیدی :مشاوره حقوقی و کلمات کلیدی :مشاوره حقوقی -خانواده 0 ثبت - کیفری - حقوقی و کلمات کلیدی :مشاوره حقوقی رایگان و کلمات کلیدی :شعرسرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳٩۱

گاهی دلم از تو سرد میشود

با نگاهت تا اخر دنیا قهر می شود

گاهی نمی خوام حتی نماز بخوانم

گاهی از خدا هم دل سرد می شود

گاهی تمام غربت دنیا جمع می شود

گاهی قلبم از همه ادم پر از غم می شود

گاهی یک رکعت نماز هم  تکیلف نمی شود

چون دلم از سرنوشتم بیزار می شود

قلم سرخ

 
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک سرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳٩۱

سلام پاییز سلام شهر هفت رنگارنگ سلام به تو که هزاران رنگ تو خودت داری سلام به تو

که همسایه فصل زمستانی سلام

سلام به تو که خیلی با اوضاع احوال این روزگار می خوری پر از رنگی میانت از یک رنگی خبری

نیست خیلی برگه ها تو فصل تنها می شند و اخرش خیلی گل ها می میرند خیلی حکایت

شبیه قصه ی این روزهاست

مثل دنیا پر از رنگی هستی اولش که می یای کمی لطافت داری اخرش سرمای سخت

زمستان را داری حکایت تو حکایت این روزهای پر از زر و برق  هست که باعث فریب خیلی

ها شد خیلی را به خود جذب کرده و غاقل از این کرده که اخر کارت سرده سرده

اما باز هم سلام پاییز

سلام پاییز

سلام
کلمات کلیدی :نثر روان و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ و کلمات کلیدی :مشاوره حقوقی -خانواده 0 ثبت - کیفری - حقوقی