قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۳ امرداد ۱۳٩٠

از کجا بنویسم از خودم که گمنام هنوز می نویسم از خورشید بنویسم یا از قلم سرخ

ولی می نویسم که اگر ننویسم می ترسم این خون قلم به جای قلم از دل تنگم جاری

بشه .

انکار غصه با ما پیمان بسته

انکار این پیمان را به سنگ بسته

همه نقض پیمان می کنند ولی

انکار این غصه به ما سخت بسته

انکار هر چه می خوام از این دنیا

چیزی جز این غم به ما نبسته

من چه کنم با این همه احساس

که فقط انکار غصه به این معامله دل بسته

خون دلم به قلمم جاری شد اما 

هنوز هم این قصه به غصه ما بسته

قلم سرخ

 
کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :قلم سرخ و کلمات کلیدی :دلتنگی های من و کلمات کلیدی :شعر سرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ٧ امرداد ۱۳٩٠

بی مقدمه می گویم

در سرای این شهر دلم از شدت درد به خود می پیچد و با سینه خسته از خودم

سئوال می کنم : زندگی ایا هنوز هم جریان دارد ایا به این اشفتگی زندگی می گویند

چه کنم که جواب را می یابم و خوشایند این دل نیست .

نمی دانم به کجا می رویم به کدام پرتگاهی اما این را می دانیم این مسیر به بهشت

نمی رود .

هنوز هم دلم را با کلماتی زیبا خوش کردم و ازاین شهر بی رنگ که ته ان طهران نیست

ته ان دوزخی هست پنهان.

قلم سرخ
کلمات کلیدی :تهران یا طهران و کلمات کلیدی :دوزخی بی رنگ و کلمات کلیدی :درباره تهران و کلمات کلیدی :نقدی به این شهر تهران
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ٢ امرداد ۱۳٩٠

بیا در نگاه من کمی غم را ببین  

بیا در صدا من کمی غم را ببین

بیا به جشن چشمانه من با نگاهت

بیا در این جشن ماتم کمی غم را ببین

من به نگاهت حس مسیحایی دارم

بیا با نظر لطفت کمی غم ببین

من در نگاه تو کم کم گم شدم

بیا اندر این دریا غم   کمی غم را ببین

قلم سرخ

 

 
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :اشک سرخ و کلمات کلیدی :غم نامه و کلمات کلیدی :قلم سرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳٩٠
کلمات کلیدی :عکس متناسب با اهنگ و کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ