قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠

کاش سهم همه شادی بود                 کاش غصه از همه کمتر بود

کاش اسمان همه جا ابی بود               کاش قصه بچه ها ابی بود

کاش جای غصه دریا ابی بود         کاش به جای این تنهایی ها یاری بود

کاش جهان ما پر از صلح بود           کاش به جای گریه بچه ها خنده بود

کاش به جای کویرها همش دریا بود

 کاش به جای کینه ها همش شادی بود

کاش به جای قطره اشک همش رحمت خدا بود

کاش به جای این همه ظلم  محبت بود

کاش همه نامرد ها  در خاک بودند

کاش همه بچه ها خوشحال بودند

خدایا قلم سرخ شرمنده هست خدایا ببخش خدایا شرمنده ام  
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ و کلمات کلیدی :حرف دل با سکوت و کلمات کلیدی :فقط یه کلمه
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ٩ دی ۱۳٩٠

می دانی این هایی که می خوانی خون دل یک انسان هست که وقتی غم هایش به

اسمان می رسد با نهایت غم از اعماق وجودش شروع می کند به سوختن و سوخته های

دل خود را میکند جوهر و بعد می نویسد تا شاید اتش دلش را اشک تو خاموش کند

اری اشک تو ای دوست

امضا قلم سرخ
کلمات کلیدی :هنوز امیدم به خداست و کلمات کلیدی :شعر سرخ و کلمات کلیدی :بی حرف با سکوت
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ٩ دی ۱۳٩٠

در گذر از غم هنوز ناکام منم                  هنوز اندر خط اول این جا منم

هنوز در گذر از این قصه ناکام منم          هنوز در خواندن این خطوط بی جان منم

هنوز انکار هوای دلم  دلگیر منم            هنوز با  گذاشتن سالهای زندگیم باز ناکام منم

هنوز بیچاره این قصه منم                   هنوز بازنده این  داستان بلند منم

هنوز شعرهایم به غم پیروز نشده        هنوز قربانی قلم سرخ منم

منم  چون هنوز هم منم

و منم

قلم سرخ
کلمات کلیدی :شعر قلم سرخ و کلمات کلیدی :حرف دل با سکوت و کلمات کلیدی :شعر عاشقانه و کلمات کلیدی :شعر احساسم
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢ دی ۱۳٩٠

قصه ی این دنیا قصه یک خواب است قصه ایی که شاید از آغاز تا پایان ان برای کسی

10 سال و برای دیگری 80 سال باشد ولی انتهای قصه همه ما یکی هست

مرگ و مردن

اما برای کسی سر اغاز داستانی بی پایان و برای کسی سر آغاز فنا و نیستی البته اگر

بود که خوب بود ولی سر اغاز زندگی پر از عذاب

خدایا داستان من تا کی به طول می انجامد خدایا در این شهر کسانی هستند که فکر

میکنند داستانشان برای همیشه باقی و مرگ قسمتی از این داستان نیست

خدایا اما من که می دانم مرگ قسمتی از داستان من هست اما خدایا رحم کن که اخر

این قصه با افتخار و با سعادت تمام بشه

خدایا اخر قصه من کمی دردناک است و اگر تو بخوای شیرین اما به حرمت اینکه ای

خدای متعال اخر قصه تو هیچ وقت این نیست قصه من هم مثل خودت کن

خدایا این دنیا برای من جز خستگی نداره خدایا خودت می دونی می خوام با تو باشم

چون هیچ کس جز تو با معرفت تر و مهربان تر پیدا نکردم و رفیقت تر پس خدا من تنها

نزار

 
کلمات کلیدی :مناجات نامه من و کلمات کلیدی :اشک قلم سرخ و کلمات کلیدی :بی حرف با سکوت